Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - oddziały gimnazjalne

"Wędrówki po filozofii"

Zaloguj się na stronie FILOZOFIA W SZKOLE"Filozofia to miłość i dążenie do mądrości.
Filozofia zmierza do celu, który mądrość już osiągnęła"

Materiał na zajęcia

Wybrani filozofowie