Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - oddziały gimnazjalne
https://gimnazjumpniewy.pl

13 czerwca 2018 10:44 | Aktualności

PILNE! - loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje pp. Dyrektorów szkół, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.


Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentówuczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem Państwa szkoły.

Komisja prosi o przekazanie zdającym informacji o nowych zasadach dostępu do wyników oraz o wydrukowanie loginów i haseł dla uczniów/absolwentów zgłoszonych przez Państwa szkołę do egzaminu. Są one dostępne po zalogowaniu w serwisie szkół, w panelu użytkownika (link "Loginy i hasła dla zdających" - tuż nad linkiem "Wyloguj się"). Rozcięte na paski dane do logowania powinny być indywidualnie, z zachowaniem poufności wydane zainteresowanym.

Uwaga: loginy i hasła są dostępne w serwisie szkół. Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego możliwe będzie od dnia 15 czerwca (nie wcześniej) od godz. 8:00.

W naszej szkole loginy i hasła zostaną przekazane uczniom 14 czerwca osobiście przez wicedyrektora szkoły Panią Barbarę Molik