Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - oddziały gimnazjalne

Aktualności

25 listopada 2017 20:01 | Aktualności

Szkoła na MEDAL

Tytuł  SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

 

W latach 2015-2017 czterdziestu  nauczycieli  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Gimnazjum im. Ks. Mariana Maciejewskiego w Pniewach, pod życzliwą opieką trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,   uczestniczyło
w ogólnopolskim programie Szkoły Uczącej Się – SUS.

24 listopada 2017 roku  odbył się w naszej szkole panel koleżeński podsumowujący pracę projektową, podczas którego  otrzymaliśmy zaszczytny tytuł  Szkoły Uczącej Się.

Z wizytą panelową przyjechali przedstawiciele czterech szkół podstawowych z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, którzy uczestniczyli w spacerze edukacyjnym oraz spotkaniach merytorycznych z nauczycielami i uczniami. Zadaniem panelistów było zebranie dowodów na realizację dwóch wybranych strategii oceniania kształtującego: określanie celów i kryteriów sukcesu do lekcji oraz tworzenie sytuacji sprzyjającej współpracy uczniów
w grupach.

W pierwszej części panelu,  podczas spaceru edukacyjnego,  obserwowanych było 6 lekcji.

Obserwatorzy  podkreślali ciekawe metody i formy pracy oraz aktywną postawę uczniów,
a przede wszystkim przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami.

W drugiej części spotkania uczestniczyli także zaproszeni goście: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Grażyna Pogonowska, burmistrz gminy Pniewy
Jarosław Przewoźny, kierownik referatu oświaty Renata Borzych, dyrektorzy szkół miasta
i gminy Pniewy:  Lidia Antkowiak, s. Anna Papierz ,Waldemar Wróbel, przedstawiciele Rady Rodziców: Karolina Matysiak, Zbigniew Ochla i Jacek Ober, moderator panelu i trener CEO Barbara Rakicka, nauczyciele realizujący zadania programu, uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski oraz zaproszeni paneliści.  W tej części spotkania przedstawiono codzienną pracę w szkole strategiami oceniania kształtującego i zaproszono do otwartej dyskusji prowadzonej metodą world cafe, w której zastanawiano się nad zmianami
we współczesnej szkole według pięciu obszarów tematycznych:

  • O jakiej szkole marzy współczesny uczeń lub jego rodzice?
  • W jaki sposób szkoła może wspierać rodziców w wychowaniu?
  • Co ułatwia, a co utrudnia dzieciom uczenie się?
  • Jak zachęcać dzieci do poznawania nowych rzeczy?
  • Zadania domowe – pomagają czy przeszkadzają w procesie uczenia się.


Uroczystego nadania tytułu Szkoły Uczącej Się w imieniu prezesa CEO
dr Jacka Strzemiecznego dokonała  opiekunka szkoły w programie SUS,
pani Barbara Rakicka, która potwierdziła stosowanie strategii oceniania kształtującego
na poziomie zaawansowanymi życzyła dalszego rozwoju oraz sukcesów w codziennej zawodowej pracy.

Dyrektor szkoły pani Anna Pupka złożyła podziękowania:  trenerom CEO Barbarze Rakickiej i Laurze Piotrowskiej za dwuletnią opiekę w programie SUS, nauczycielom prowadzącym lekcje  – paniom: Annie Słupskiej, Karinie Durma – Więcławskiej, Klaudii Pacholak, Jadwidze Krawczyk, Agnieszce Bąk i Ewie Golcz,

dyrektorom i nauczycielom  sieci szkół w Marianowie i Dopiewie,

nauczycielom panelistom z Marianowa, Dopiewa,  Skalmierzyc i Grzymiszewa,

liderom  grup nauczycielskich paniom: Karinie Durma – Więcławskiej, Elżbiecie Kotlarz, Ewie Golcz i Annie Hojnackiej oraz nauczycielom, którzy uczestniczyli w programie,

pani Marii Papis za wspólne, odważne wprowadzanie zmian edukacyjnych i dzielenie
się doświadczeniem,

jak również za przygotowanie panelu – paniom: Elżbiecie Kotlarz, Weronice Kociembie
i Renacie Szymczak oraz uczniom i przybyłym gościom.

 

 CERTYFIKAT

 

 

 

Przeczytano: 765 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: