Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - oddziały gimnazjalne

Aktualności

20 kwietnia 2018 13:21 | Aktualności

Podwójny sukces Marysi

MARIA  MATUSZAK  DWUKROTNA  LAUREATKA

 

16 kwietnia 2018 roku uczennica klasy 3 Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach, Maria Matuszak, odebrała z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Laureata z dwóch konkursów przedmiotowych:

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Uroczystość wręczenia nagród i zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego odbyła się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza.

Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wręczyła w tym dniu 529 laureatom zaświadczenia i nagrody, w tym:

1 uczennicy, która uzyskał tytuł laureata z 4 konkursów przedmiotowych

16 uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata z 3 konkursów przedmiotowych

62 uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata z 2 konkursów przedmiotowych.

W tej oto grupie była nasza pniewianka.

Warto dodać, że:

w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym

3 342 uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym

   237 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego

     33 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego

     21 uczniów uzyskało tytuł laureata

w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym

3 655 uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym

   166 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego

     59 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego

     42 uczniów uzyskało tytuł laureata

UPRAWNIENIA  LAUREATA

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego dla uczniów gimnazjów z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, jest zwolniony z danego zakresu w odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Maria Matuszak była zwolniona w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym z dwóch części:

-      język polski ( w pierwszym dniu egzaminu)

-      przedmioty przyrodnicze ( w drugim dniu egzaminu).

 

Na uroczystość wręczenia zaświadczenia i nagrody Marii Matuszak zostali zaproszeni rodzice uczennicy oraz pani Barbara Molik – nauczycielka języka polskiego i pani Jolanta Woropaj – nauczycielka geografii, które przygotowały Marysię do konkursów.

 

Marii gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy kolejnych ale już w szkole ponadgimnazjalnej!

Przeczytano: 437 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: